Wypadek przy pracy

+48 511 334 808    

 

Odszkodowanie za wypadek przy pracy.

 

Zostałeś poszkodowany na skutek wypadku w czasie pracy, w drodze do lub z pracy lub Twój bliski zginął w związku z wypadkiem przy pracy?

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

Na równi z wypadkiem przy pracy w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 

 • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż wyżej określone, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,

 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,

 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Źródła wypłaty odszkodowania

W sytuacji gdy dochodzi do wypadku przy pracy odszkodowanie, możesz uzyskać z następujących:

 

 • w pierwszej kolejności przysługują Ci świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, za które składki odprowadza pracodawca do ZUS-u;

 • dodatkowo możesz mieć również prawo do odszkodowania od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela, z którym zawarł umowę ubezpieczenia swojej odpowiedzialności cywilnej,

 • odszkodowanie z prywatnej lub grupowej polisy NNW.

 

Jeśli Twój wypadek spełnia wyżej wymienione warunki, może przysługiwać Ci szereg różnego rodzaju świadczeń. Są to przede wszystkim:

 

 • wypłata przez ZUS należnych świadczeń zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, renty,

 • jednorazowe odszkodowanie za procentowo określony uszczerbek na zdrowiu.

 • w przypadku wypadku ze skutkiem śmiertelnym ZUS wypłaca jednorazowe odszkodowanie oraz w określonych przypadkach rentę na rzecz najbliższych zmarłego,

 • prawo dochodzenia roszczeń cywilnych od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela OC,

 • odszkodowanie za koszty leczenia i rehabilitację powypadkową,

 • jeżeli w wypadku przy pracy zginął Twój bliski, należy Ci się zadośćuczynienie, a w niektórych przypadkach również odszkodowanie.

 

W znacznej części przypadków wypłacone odszkodowania są zaniżone i odstają od wysokości faktycznie poniesionej straty.

 

W ramach prowadzonej sprawy zweryfikujemy stanowisko ubezpieczyciela, sprawdzimy zawartą przez Ciebie umowę ubezpieczenia i wskażemy jakie roszczenia Ci przysługują.

 

Skontaktuj się z nami. To nic nie kosztuje, a możesz uzyskać dodatkowe pieniądze do już wypłaconego odszkodowania. Jesteśmy dla Ciebie.

 

 

 

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK PRZY PRACY

 

zamów

bezpłatną

konsultację

Imię i Nazwisko
Twój nr telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wybierz rodzaj szkody
Zalącz plik
POSZĘ O BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
i Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych
w celach kontaktowych
POSZĘ O BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
i Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych
w celach kontaktowych
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zamknij 

CENTRUM ODSZKODOWAŃ I WINDYKACJI FAIR PLAY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 
REGON: 387927837,
NIP: 5783145302
KRS: 0000878528
 
ul. ZACISZE, nr 4, lok. J,
82-300 Elbląg

Jesteśmy tutaj

Dane firmy

Kontakt z nami

              82-300 Elbląg, ul. ZACISZE, nr 4, lok. J,

               tel.  511 334 808

               biuro@odszkodowaniafairplay.pl